Програма з технологій (11 клас)

Шкільна програма з технологій для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Технології ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Технології у 11 класі.


Методи творчого та критичного мислення в проектній технології

Технології, 11 клас

Творчість як основа перетворювальної діяльності людини. Технології та методи творчої дiяльності: метод мозкової атаки, метод контрольних запитань, синектика, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод випадковостей,...
Використання в проектній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій

Технології, 11 клас

Презентація результатів роботи як один з видів перетворювальної дiяльності людини. Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті. Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації. Створення веб-сайта. Технологія...
Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності

Технології, 11 клас

Загальні питання ергономіки. Історія становлення та сутність ергономічної науки. Методи і засоби ергономічних досліджень. Санітарно-гiгієнічні та естетичні умови праці. Ергономічний підхід до організації праці. Ергономічний аналіз технологічного...
Глобальні проблеми людства

Технології, 11 клас

Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, енергетичні. Сучасна енергетика в екосистемі. Техногенні проблеми в суспільстві. Види виробництв та їх вплив на екосистему. Можливі шляхи подолання енергетичних та екологічних проблем.
Природоохоронні технології

Технології, 11 клас

Інформаційна система спостереження та аналізу стану природи. Технології переробки побутових відходів. Сучасні технології безвідходного виробництва продукції. Замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва. Практична робота 1. Проект на...
Основи професійного самовизначення

Технології, 11 клас

Основні функції професійної діяльності. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та галузі професійної діяльності людини. Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна...
Портфоліо в професійній діяльності людини

Технології, 11 клас

Суть та призначення портфоліо в професійній та освітній діяльності людини. Основні частини портфоліо в залежності від майбутньої професії. Компонування портфоліо. Відбір та оцінка кращих результатів власної діяльності над проектом. Практичні...
Орієнтовний проект "Моя професійна кар'єра"

Технології, 11 клас

Мета і завдання проекту. Поняття професійної кар’єри. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо). Практичні роботи 1. Складання плану дій для реалiзації проекту. 2. Збір інформації про...