Програма з інформатики (11 клас)

Шкільна програма з інформатики для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Інформатика ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Інформатика у 11 класі.


Інформаційні технології в навчанні

Інформатика, 11 клас

Програмні засоби навчання математики. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень. Побудова графіка функції однієї змінної. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і...
Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

Інформатика, 11 клас

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм,...
Основи структурного програмування

Інформатика, 11 клас

Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Табличі істинності. Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння....
Бази даних. Системи управління базами даних

Інформатика, 11 клас

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила...
Автоматизація створення та публікація веб-ресурсів

Інформатика, 11 клас

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту....
Основи створення комп'ютерних публікацій

Інформатика, 11 клас

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації....
Обробка мультимедійних даних

Інформатика, 11 клас

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Програмне забезпечення...
Інтегроване використання засобів обробки електронних документів

Інформатика, 11 клас

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація...
Розробка колективного проекту

Інформатика, 11 клас

Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №20. Розробка проекту.