Програма з естетики (11 клас)

Шкільна програма з естетики для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Естетика ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Естетика у 11 класі.


Становлення естетичної проблематики

Естетика, 11 клас

Що означає поняття “естетика”. Визначення естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Естетика і гармонія. Єдність теорії і мистецької практики. Принцип доцільності як основа естетичних поглядів Сократа. Проблема “мистецтво і...
Історія розвитку естетичної думки

Естетика, 11 клас

Духовний потенціал християнства. Проблема краси як відбитку божественного. Роль італійського Відродження в розвитку європейської культури. Мистецтво доби Відродження і його видова структура. Відродження і процес формування гуманістичного...
Естетика як самостійна наука

Естетика, 11 клас

Роль і значення праці "Естетика" (1750 г. ) О.Баумгартена. Поняття “досконале” і його місце в естетичній проблематиці другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. О.Баумгартен про проблеми художньої творчості та специфіку мистецтва та їх місце в...
Структура естетичної свідомості

Естетика, 11 клас

“Зовнішні” і “внутрішні” чуття людини. Значення кольору, звуку і форми для розвитку естетичного чуття. Специфіка вияву естетичного чуття в художньому творі. Естетичний смак і суміжні поняття: “норма”, “оцінка”, “міра”. Естетичний і художній...
Категорії естетики

Естетика, 11 клас

Проблема прекрасного в історії естетичної науки. Багатоаспектність виявлення прекрасного: прекрасне і добро, прекрасне і благо, прекрасне і істина. Прекрасне і піднесене. Прекрасне: досвід мистецької інтерпретації. Проблема трагічного в історії...
Художня творчість як об'єкт естетичного аналізу

Естетика, 11 клас

Художня творчість в структурі поняття “творчість”. Значення чинника новизни. Види творчого процесу (“прямий” і “опосередкований”). Відповідність видів мистецтва видам творчого процесу. Природа таланту в історії естетичної науки. Вроджене і набуте в...
Мистецтво як естетичне явище

Естетика, 11 клас

Доісторичне мистецтво. Передумови виникнення мистецтва і проблема походження мистецтва в історії естетичної думки. Мистецтво стародавнього світу. Міфологічне підґрунтя мистецтва стародавнього світу. Антропоморфізм давньогрецької та давньоримської...
Видова специфіка мистецтва: історія та теорія проблеми

Естетика, 11 клас

Поняття “генезис”. Основні тенденції дослідження видової специфіки мистецтва. Класичні види мистецтва і особливості їхнього внутрішнього структурування. Проблема професійної і народної творчості. Визначення архітектури як виду мистецтва. Основні...