Програма з економіки (11 клас)

Шкільна програма з економіки для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Економіка ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Економіка у 11 класі.


Взаємозв'язки економічних процесів і явищ

Економіка, 11 клас

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Суб’єкти економічних відносин. Об’єкти економічних відносин. Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність...
Раціональна економічна поведінка споживача і виробника

Економіка, 11 клас

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача Потреби споживача: зміст та класифікації. Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче...
Попит, пропозиція, ринкова ціна і гроші у функціонуванні економіки

Економіка, 11 клас

Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?». Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулювання. Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки. Ринковий попит:...
Ринки виробничих ресурсів і доходи в ринковій економіці

Економіка, 11 клас

Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці. Роль уряду та профспілок в організації ринку праці. Особливості ринку землі. Попит і пропонування...
Підприємницька діяльність

Економіка, 11 клас

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Види підприємництв: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. Фермерство як...
Загальні результати національного виробництва

Економіка, 11 клас

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові ресурси та технології. Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні витрати: структура та...
Економічні коливання, безробіття та інфляція

Економіка, 11 клас

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів. Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне,...
Державне регулювання економіки

Економіка, 11 клас

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, конкурентоспроможність національної економіки. Інструменти фінансового регулювання: податки,...
Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між державами

Економіка, 11 клас

Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують світове господарство. Міжнародні економічні відносини. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни. Міжнародні торгівельні організації....
Переваги і загрози глобалізації

Економіка, 11 клас

Зміст глобалізації та її основні причини. Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань та сучасних технологій. Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, забруднення...