Програма з креслення (11 клас)

Шкільна програма з креслення для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Креслення ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Креслення у 11 класі.


Загальні вимоги до оформлення креслення

Креслення, 11 клас

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова,...
Геометричні побудови на кресленнях

Креслення, 11 клас

Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини). Поняття про...
Креслення плоских предметів

Креслення, 11 клас

Зображення плоских предметів; послідовність їх побудови. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні: виносні та розмірні лінії, стрілки знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини...
Креслення в прямокутних проекціях

Креслення, 11 клас

Поняття про методи проекціювання. Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площинні. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій. Поняття про вигляд як різновид зображень на...
Виконання і читання креслень

Креслення, 11 клас

Послідовність побудови виглядів на кресленні. Призначення ліній проекційного зв’язку. Допоміжна пряма креслення. Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності при нанесенні розмірів на кресленнях. Виконання...
Аксонометричні проекції. Технічний малюнок

Креслення, 11 клас

Призначення та основні види аксонометричних проекцій. Косокутна фронтальна диметрична проекція. Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур....
Перетини і розрізи при виконанні креслень предметів

Креслення, 11 клас

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз, як різновид зображень...
Вибір зображень на кресленнях

Креслення, 11 клас

Узагальнене поняття про зображення. Залежність кількості зображень від складності форми предмета. Вибір головного зображення. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компоновка зображень на кресленні. Завдання до...
Складальні креслення

Креслення, 11 клас

Призначення та зміст складальних креслень. Основні елементи складального креслення (зображення, розміри, специфікація). Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, нанесення розмірів, штрихування перерізів суміжних...
Зображення з'єднань на складальних кресленнях

Креслення, 11 клас

Загальні поняття про з’єднання деталей. Зображення рознімних з’єднань деталей, болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових. Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єднань. Спрощене зображення різьбових з’єднань. Зображення та...