Програма з всесвітньої історії (11 клас)

Шкільна програма з всесвітньої історії для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Всесвітня історія ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Всесвітня історія у 11 класі.


Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

Всесвітня історія, 11 клас

Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр. Процес...
США та Канада у 1945 – на початку ХХІ ст.

Всесвітня історія, 11 клас

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр.. Посилення внутрішньополітичної реакції.. Масовий негритянський рух в 60-х рр.. США в 60-70 рр. ХХ ст.. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л....
Країни Західної Європи (1945 - поч. XXI ст.)

Всесвітня історія, 11 клас

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції. Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”. Об’єднання Німеччини. Українсько-німецькі...
СРСР. Нові незалежні держави

Всесвітня історія, 11 клас

Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. Завершення епохи Сталіна. Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. “Хрущовська відлига”. Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни....
Країни Центральної та Східної Європи. (1945 - поч. XXI ст.)

Всесвітня історія, 11 клас

Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60 – 70-х рр. ХХ ст. Демократичні революції , особливості їх здійснення. Політичні,...
Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій пол. ХХ - поч. XXI ст.

Всесвітня історія, 11 клас

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни. Японія. Повоєнне реформування країни. Японське “економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на...
Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст. - поч. XXI ст.

Всесвітня історія, 11 клас

Виникнення і розгортання “холодної війни”. Міжнародні кризи і конфлікти у 40 –80-х рр. ХХ ст. Спроби роззброєння: Договір про заборону випробувань ядерної зброї; нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі. Кінець “холодної війни”. Нове...
Розвиток культури (1945 - поч. XXI ст.)

Всесвітня історія, 11 клас

Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей...
Світ на початку XXI тисячоліття

Всесвітня історія, 11 клас

Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства.