Програма з екології (11 клас)

Шкільна програма з екології для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Екологія ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Екологія у 11 класі.


Мінерально-сировинні ресурси, особливості використання, екологічні проблеми

Екологія, 11 клас

Літосфера, її роль в геосистемі Землі. Категорія „природні ресурси”. Мінеральні ресурси світу, України: тенденції їх використання. Ресурсоємність виробництва, основні критерії оцінки. Екологічні проблеми використання ресурсів надр. Формування...
Тенденції зміни клімату

Екологія, 11 клас

Атмосфера, ЇЇ роль у геосистемі Землі. Уявлення кліматичних ресурсів. Кліматичні ресурси світу, України та їх роль у господарському секторі. Проблема коливань та змін клімату. Причини і наслідки глобального потепління клімату. Явище Ель-Ніньйо та...
Водокористування і його екологічні наслідки

Екологія, 11 клас

Гідросфера, її роль у геосистемі Землі. Категорія „водні ресурси”. Ресурси світового океану. Особливості водокористування у світі та Україні. Водоємність виробництва. Екостан водних ресурсів. Проблеми дефіциту та причини нестачі прісних вод. Проблеми...
Екологічне становище у землекористуванні

Екологія, 11 клас

Педосфера, її роль у геосистемі Землі. Земельні ресурси світу, України, особливості використання. Несприятливі природно-антропогенні процеси деградації грунтово-земельного покриву. Наслідки радіаційного забруднення земель в Україні. Проблема...
Стан використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу, екологічні проблеми

Екологія, 11 клас

Фітосфера, її роль у геосистемі Землі. Біорізноманіття і поширення видів. Прямий і опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси і його наслідки. Особливості використання лісових ресурсів у світі та Україні. Ендемічні, реліктові та рідкісні і...
Ландшафтні комплекси та їх антропогенні зміни

Екологія, 11 клас

Ландшафтна сфера і її роль у геосистемі Землі. Природні та антропогенні ландшафти, основні відмінності між ними. Антропогенні зміни агро-, урбо-, антропогенно-аквальних та промислових ландшафтів. Ландшафти і рекреаційна діяльність. Всеєвропейська...
Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

Екологія, 11 клас

Категорія „забруднення”. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості...
Проблема деградації природних компонентів

Екологія, 11 клас

Поняття „деградація природи”. Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого „консервативного” і нестійкого „прогресивного” компонента природи....
Проблема зміни ланок кругообігу речовин і енергії

Екологія, 11 клас

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем. Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.
Проблема збалансованого природокористування

Екологія, 11 клас

Категорія „збалансований розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічної продуктивністю і споживанням...