Програма з зарубіжної літератури (11 клас)

Шкільна програма з зарубіжної літератури для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Зарубіжна література ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Зарубіжна література у 11 класі.


Франц Кафка "Перевтілення"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка – австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності...
Джеймс Джойс "Джакомо Джойс"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність. Психологічне есе...
Михайло Булгаков. "Майстер і Маргарита"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях російського письменника М.Булгакова. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції». Роман «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості. Проблематика і система образів твору. Особистість і влада,...
Райнер Марія Рільке. "Орфей, Евридіка, Гермес", "Ось дерево звелось..."

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом. Рільке і...
Ґійoм Аполлінeр. "Лорелея", "Міст Мірабо", "Зарізана голубка й водограй"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Еволюція французького поета Ґійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції щодо...
Олександр Блок. "Незнайома", "Весно, весно, без меж і без краю...", "Скіфи"

Зарубіжна література, 11 клас

Олександр БЛОК (1880–1921). «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи» Життєвий і творчий шлях письменника. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.
Анна Ахмaтова. "Довкола жовтий вечір ліг", "Дав мені юнь ти сутужную", "Реквієм"

Зарубіжна література, 11 клас

Анна Ахматова (1889–1966). «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм» Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і...
Бертольт Брехт. Життя Галілея

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика. Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність...
Альбер Kaмю. "Чума"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях письменника. Камю - французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм. Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та...
Ернест Міллер Хемінгуей. "Старий і море"

Зарубіжна література, 11 клас

Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю. «Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея...