Програма з філософії (11 клас)

Шкільна програма з філософії для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Філософія ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Філософія у 11 класі.


Філософське розуміння світу: буття, матерія

Філософія, 11 клас

Вчення про буття. Буття як реальність. Філософське розуміння категорії "буття". Об'єктивне буття і Я- буття. Єдність і різноманітність світу. Матерія, рух, простір і час. Основні категорії філософії.
Людина та її буття в світі

Філософія, 11 клас

Загальне розуміння людини. Багато вимірність людини. Людина і суспільство. Людина і людство. Співвідношення понять «людина – індивід – особа – особистість - індивідуальність». Вихідні цінності людського буття. Особистість, її основні ознаки і...
Філософське розуміння душі, свідомості і розуму

Філософія, 11 клас

Душа та її розуміння. Поняття і структура свідомості. Походження і сутність свідомості. Свідомість і мова. Розум. Проблема штучного інтелекту. Функції свідомості. Суспільна свідомість та її структура. Світогляд, ідеологія і суспільна психологія.
Пізнання і його основні форми

Філософія, 11 клас

Сутність пізнання. Пізнання як ставлення людини до світу. Види пізнання. Знання і віра. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Почуттєве і раціональне пізнання та їх форми. Проблема істини в філософії. Істина і правда. Специфіка наукового пізнання....
Соціальна філософія

Філософія, 11 клас

Предмет соціальної філософії. Закономірне, стихійне і випадкове в історії. Об'єктивне і суб'єктивне в соціально історичному процесі. Суспільство та його соціальна структура. Нації, національності та народи в системі суспільства та суспільних...
Філософія економіки

Філософія, 11 клас

Філософсько-економічне мислення. Праця та її філософське розуміння. Людина в сфері економічних відносин. Поняття власності. Морально-етичні проблеми економіки. Економічний розвиток і технічний прогрес, їх позитивні та негативні наслідки. Проблеми...
Філософія політики

Філософія, 11 клас

Держава та її осмислення філософською думкою. Суть держави. Ідея права: право влади та влада права. Поняття політичної влади. Влада і мораль. Лібералізм і консерватизм. Демократія і тоталітаризм. Ідея соціальної справедливості.
Духовне життя суспільства. Філософія культури

Філософія, 11 клас

Розуміння духовності. Суспільна свідомість та її розуміння. Політична свідомість і політична культура. Правосвідомість. Моральна і етична свідомість. Поняття культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури та цивілізації. Національні культури та...
Філософія освіти

Філософія, 11 клас

Поняття "освіта". Роль освіти в житті людини і суспільства. Освіта упродовж життя. Суспільство знань. Освіта і сталий розвиток.