Вибір зображень на кресленнях

Креслення 11 клас
Узагальнене поняття про зображення. Залежність кількості зображень від складності форми предмета. Вибір головного зображення. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компоновка зображень на кресленні.

Завдання до практичних робіт
1. Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.
2. Виконати вправу на побудову додаткового вигляду.
3. Виконати вправу на визначення головного зображення на кресленні.
4. Виконати ескіз деталі з натури, застосувавши необхідні спрощення зображень.
5. На форматі А4 виконати креслення деталі за її наочним зображенням. Самостійно визначити необхідні для виконання креслення зображення.
6. Прочитати креслення деталей за запитаннями, що їх поставив учитель.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- формулює визначення узагальненого поняття зображення на кресленні;
- називає вимоги до оптимальної кількості зображень на кресленні, вимоги до головного зображення, умовності, які забезпечують раціональне скорочення кількості зображень;
- дотримуючись правил, визначає необхідну і достатню кількість зображень на кресленні, вибирає головне зображення на кресленні;
- застосовує необхідні місцеві й допоміжні вигляди під час виконання креслень;
- використовує умовності, які дають можливість раціонально скорочувати кількість зображень на кресленні;
- компонує зображення на полі креслення;
- виконує й читає креслення, що містять вивчені умовності.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Види графічних зображень

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Все графические изображения делятся на две большие группы по принципу кодирования, хранения в файлах и отрисовки на устройствах вывода (экран, принтер и т. п.). Давайте их рассмотрим. Растровые изображения представляют собой набор точек; каждая такая точка может иметь какой-либо цвет, от белого до черного. Цвета всех точек, составляющих подобное изображение, записываются в массив, который, в свою...

Реферат: Зображення в машинобудівному кресленні

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Вигляди. Предмети на кресленнях зображують умовно, тобто на зображенні зовнішнього вигляду предмета, як правило, не показують невидних точок та ліній, що спрощує виконання та читання креслення. На виглядах допускається показувати невидні частини поверхні штриховими лініями, якщо це дає змогу скоротити кількість зображень на кресленні без утрати для нього ясності. Вигляд не є повною проекцією предм...

Реферат: Зображення площини на кресленні

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

За розташуванням у просторі розрізняють площини загального і частинного положень. Площиною загального положення будемо називати площину, яка не паралельна й не перпендикулярна ні жодній з площин проекцій. Таких площин в просторі може бути множина. Площиною частинного положення будемо називати площину, яка паралельна або перпендикулярна хоча би одній з площин проекцій. В системі трьох площин про...

Реферат: Способи перетворення креслення

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Теорія способу заміни площин. Суть цього способу полягає в тому, що просторове положення заданих елементів або фігури залишається незмінним, а змінюється система площин проекцій. Додаткові площини проекцій вводяться так, щоб на них елементи, які нас цікавлять, зображувалися в зручному для конкретної задачі положенні. Тобто одна з основних площин р2 або р1 заміняється новою додатковою площиною р4, ...

Реферат: Відхилення геометричних параметрів деталей

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Отклонения нулевого порядка – отклонения собственно размеров Единые принципы построения систем допусков и посадок для типовых соединений деталей машин Существуют следующие типы соединений: - Гладких цилиндрических деталей; - Посадки подшипников качения на валы и в корпусы; - Соединение гладких цилиндрических деталей в подшипнике скольжения; - Резьбовые детали; - Шлицевые; Шпоночные; - Зу...