Креслення в прямокутних проекціях

Креслення 11 клас
Поняття про методи проекціювання. Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площинні. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.
Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.
Завдання до практичних робіт
1. Виконати в робочому зошиті креслення предмета
зображення якого потребує однієї проекції.
2. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.
3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.
4. Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.
5. Виконати вправу на побудову третьої проекції предмета за двома заданими.
6. На форматі А4 виконати креслення предмета, визначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- називає основні методи проекціювання, елементи апарата проекціювання, площини проекцій; проекціювальні промені;
- пояснює сутність прямокутного проекціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій;
- знає назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розташування; вимоги до головного вигляду на кресленні;
- будує, відповідно до визначених правил, проекції предметів на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій;
- вміє розміщувати вигляди креслення у проекційному зв’язку, визначати головний вигляд предмета;
- визначає раціональну кількість виглядів на кресленні.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Кваліфікація розмірів і теоретичні основи аксонометричного проектування

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Построение аксонометрической проекции предмета нужно производить в последовательности, позволяющей избежать нанесение на чертеже лишних линий. Пример 1. Построение аксонометрической проекции детали. Этап 1. Hанесение осей. Этап 2. Вычерчивание очертаний верхней плоскости фланца. Этап 3. Вычерчивание очертаний видимой части нижней плоскости фланца. Этап 4. Вычерчивание видимой части эллипса проекци...

Реферат: Кваліфікація розмірів

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Простановка конкретных размеров Выбор системы простановки размеров относится к одному из самых сложных этапов работы исполнителя. Объясняется это наличием большого числа совместно решаемых конструкторских и технологических задач. Основное условие, которое должно быть выполнено при этом - наибольшая простота процесса изготовления детали при наименьшей стоимости ее изготовления. Системы простановк...

Реферат: Основні типи проекцій

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Ви, мабуть, колись фотографували або робили зйомки відеокамерою. Об'єктив фотоапарата або об'єктив відеокамери часто характеризують фокусною відстанню. Довгофокусні об'єктиви дають можливість вести зйомку з далекої відстані — вони збільшують зображення потрібних об'єктів. Короткофокусні об'єктиви використовують для забезпечення широкого куту зйомки. Зручними є об'єктиви зі змінною фокусною відстан...

Реферат: Ортогональні проекції

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Сущность метода ортогонального проецирования заключается в том, что предмет проецируется на две взаимно перпендикулярные плоскости лучами, ортогональными (перпендикулярными) к этим плоскостям.. Одну из плоскостей проекций H располагают горизонтально, а вторую V — вертикально. Плоскость H называют горизонтальной плоскостью проекций, V — фронтальной. Плоскости H и V бесконечны и непрозрачны. Линия ...

Реферат: Проекції площин

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Проекции плоскостей уровня Плоскостями уровня называются плоскости, параллельные плоскостям проекций. Характерная особенность этих плоскостей состоит в том, что элементы, расположенные в этих плоскостях, проецируются на соответствующую плоскость проекций в натуральную величину. Горизонтальная плоскость Горизонтальная плоскость (рис. 32) параллельна горизонтальной плоскости проекций. На двух...