Народні колискові пісні

Українська література 6 клас
“Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”
Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових пісень. Вияв у них материнських почуттів і побажань. Їхні лексичні особливості.
Після закінчення вивчення теми:
Виразно, вдумливо читати колискові. Вміти прокоментувати їхній зміст, пояснити лексичні особливості. Розвиток уміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.
Виховання почуття любові до своїх рідних.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Колискові пісні

Реферат з української літератури

Колискові пісні – ліричні пісенні твори, які виконуються матір’ю (рідним батьком чи іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її приспати. Це один з найдавніших жанрів народної словесності, що сягає корінням міфологічного періоду творчості. Спостереження доводять, що не лише образно тематичною структурою, а й інтонаційно-ритмічною будовою вони споріднені із замовляннями. В минуло...

Реферат: Дитячий фольклор

Реферат з української літератури

Дитячий фольклор формується під впливом низки чинників. Серед них — вплив різних соціальних структур і вікових груп, їх фольклору, масової культури, існуючих уявлень тощо. Усну традицію діти найліпше засвоюють до підліткового віку, доки їх ще захоплює освоєння мови. Підлітки поривають зі світом дитинства, орієнтуються на норми поведінки старших. А властивий дитячому вікові характер творчості ще де...

Реферат: Роль колискових пісень у системі дитячого фольклору

Реферат з української літератури

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду с другими жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом, например, "заинька". Грамм...

Реферат: Жанрова система російського фольклору

Реферат з української літератури

Детский фольклор - произведения, созданные детьми и бытующие у них. Но много произведений придумывают и исполняют взрослые для детей (колыбельные, сказки, потешки, скороговорки). Одна из закономерностей – желательный элемент в детской сказке – герой-сверсник. Выделяются общенародные жанры (пословицы, поговорки, загадки). Это жанр и для детей и для взрослых. Но внутри самого этого жанра всё-таки бу...

Реферат: Різновид фольклорних жанрів

Реферат з української літератури

Народное поэтическое творчество ведет свое начало от глубокой древности, когда люди не умели писать, поэтому естественно ему была присуща устная форма выражения. Жанры фольклора в своей совокупности представляют исторически сложившуюся художественную систему, в которой все типы произведений находятся в сложных и своеобразных взаимоотношениях и взаимодействиях: (взаимовлияние, взаимообогащение, пр...