Музика як мова почуттів

Музичне мистецтво 6 клас
Спостереження за широким колом настроїв та почуттєвого світу людини, різноманітних емоційних станів, відображених в музиці. Виявлення та аналізування особливостей музичної мови як відображення духовного світу людини. Порівняння поліфонічної та гомофонно-гармонічної музики та творів різних жанрів за їх життєвим призначенням (прелюдія, фуга, вальс, менует тощо). Виконання народних та композиторських пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально-хорових навичок. Інтерпретація змісту прослуханих та виконаних музичних творів, вираження власного емоційно-естетичного ставлення до них. Засвоєння та закріплення основних музичних понять і термінів: поліфонія, гомофонія, прелюдія, фуга. Усвідомлення ролі музики в духовному житті людини та духовної сутності творів мистецтва.

Орієнтовний матеріал для сприймання:
Українська народна пісня “Ой, горе тій чайці”, Ж. Брель. Вальс, П. Чайковський. Симфонія № 6 (І ч., експозиція), Ф. Шопен. Вальс мі мінор, А. Кос-Анатольський. “Незабутній вальс”, В. Барвінський. Прелюдія, Дж. Гершвін. Колискова з опери “Поргі та Бесс”, негритянські народні пісні у виконанні П.Робсона, І.С.Бах. Органна фуга соль мінор, І.С.Бах. Прелюдія мі мінор, Л.Бетховен. Менует соль мажор, Л.Бетховен. Симфонія № 5 (І ч.), стрілецька пісня “Ой, у лузі червона калина”, О.Боровський. “Український марш", Г. Сковорода “Всякому городу нрав і права” з циклу “Сад божественних пісень”, С.Рахманінов. ІІ концерт для ф-но з оркестром (І ч.), М. Леонтович. "Щедрик", "Ой пряду, пряду", Ф. Шопен. Ноктюрн сі мажор, Скерцо сі бемоль мінор, В. Барвінський. Фортепіанний цикл “Колядки і щедрівки”.

Варіативний матеріал для сприймання:
Л. Ревуцький. Вальс, українська народна пісня “Летіла зозуля”, Х.-В. Глюк. Мелодія («Скарга Евридики») з опери “Орфей та Евридика”, І. Шамо. Скерцо, Е. Гріг. Ноктюрн, Г. Сковорода. “Ой ти, птичко жовтобока” з циклу “Сад божественних пісень”.

Орієнтовний матеріал для виконання:
О. Островський. “Хлоп’ята і дівчатка”, Ю. Рожков. “Музика”, Дж. Гершвін. “Колискова” з опери “Поргі та Бесс”, Й.С. Бах. “Весняна пісня”, українська народна пісня "Ой у лузі червона калина", Ю. Рожавська “Лелека”, українські колядки “Ой, чи є, чи нема”, “Нова радість стала”.

Варіативний матеріал для виконання:
Й.С. Бах. "Зима", Ю.Чічков. “Якщо дружать музика і діти”, О. Пахмутова. “Прохання”, Г. Букреєва. “Початок”, Ф. Колесса. “Рідний край”,
українська колядка “Ой сивая та і зозуленька”.
Після закінчення вивчення теми:
Учень спостерігає:
- за відображенням в музиці різних емоційних станів людини;
розпізнає:
- поліфонічну та гомофонно-гармонічну музику щодо специфіки відображення нею життєвого змісту;
порівнює:
- твори різних жанрів (прелюдія, фуга, вальс, менует тощо) за їх життєвим призначенням, використовуючи спеціальну музичну термінологію;
характеризує:
- інтонаційно-образну мову музичних творів;
наводить приклади:
- впливу музики на долю людини;
інтерпретує:
- музику як відображення емоційного та духовного світу людини;
виразно виконує:
- народні та композиторські пісні, які виражають різні людські почуття;
висловлює судження про:
- роль музики в духовному житті людини,
- особливості музичної мови як вираження почуттів;
обґрунтовує:
- власну думку щодо розуміння духовної сутності творів мистецтва.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Шопен Фредерік-Франсуа

Реферат з музики та мистецтва

Час від часу Шопен звертався до великих музичних форм. Можливо, найвищим його досягненням в цій області слід вважати відмінно збудовану і дуже переконливу по драматургії фантазію фа мінор, створену в 1840–1841. У цьому творі Шопен знайшов модель форми, що повністю відповідала характеру вибраного їм тематичного матеріалу, і таким чином вирішив завдання, яке виявлялося не під силу багатьом його суча...

Реферат: Ф. Шопен

Реферат з музики та мистецтва

Великий польський композитор Фредерік Шопен народився 1810 р. недалеко від Варшави. В селі, де він жив в дитинстві і де згодом часто проводив літо, Фредерік слухав народні пісні і танці і палко полюбив їх. Ці музичні враження справили великий вплив на його творчість. Музики Шопен почав учитися дуже рано. Коли йому було вісім років, він уже концертував, мав неабияку славу і викликав загальне захоп...

Реферат: Життя Шопена

Реферат з музики та мистецтва

Среди о тличных друзей Шопена было немало истинналантливых людей. Близким домашнему кругу Шопена был известный композитор и педагог Юзеф Эльснер (1789 - 1854). Он посвятил свою жизнь разносторонней музыкально - просветительской деятельности. В течение многих лет Эльснер состоял директором Национальной оперы, затем возглавлял основанную в 1821 году Варшавскую консерваторию, несколько позже получивш...

Реферат: Шопен

Реферат з музики та мистецтва

Оставшийся год жизни был медленным угасанием. Последнюю радость Шопену доставил приезд сестры Людвики, которая неотлучно оставалась подле него до самого конца. В ночь с 16 на 17 октября Шопена не стало. «Даже самая стоическая античность не знала примера более прекрасной смерти...», - писал Гжимала вскоре после его кончины. В торжественных похоронах приняли участие лучшие артисты Парижа. Был исполн...

Реферат: Джордж Гершвін

Реферат з музики та мистецтва

С именем Джорджа Гершвина связана одна из наиболее интересных глав истории музыки Соединенных Штатов Америки. Сын эмигрировавшего из России в 1890 году Мориса Гершовица, Джордж, родился в Нью-Йорке. Здесь протекла большая часть его жизни. Музыкальный быт нью-йоркской улицы был единственной питательной средой эстетических впечатлений детских лет. Случай свел его в школьные годы с одаренным мальчик...

Реферат: Джордж Гершвін і його життя

Реферат з музики та мистецтва

30 ноября 1935 года в "Колониэл-театре" в Бостоне состоялась премьера. Публика приняла новую оперу с ещё большим энтузиазмом, чем прежние сочинения Гершвина. Четверть часа бушевало море аплодисментов и восторженных возгласов. Все без исключения, бостонские критики восхищались драматическим и мелодическим даром композитора, а Элинор Хьюгес назвала "Порги и Бесс" народной оперой. Премьера в Нью-Йорк...

Реферат: Йоганн Себастьян Бах

Реферат з музики та мистецтва

Итальянское музыкальное искусство в семнадцатой и в первой половине восемнадцатого веков по праву занимало ведущее место в мире. Италия была не только родиной оперы, на итальянской почве возникли и начали формироваться важнейшие жанры, которым предстояло огромное будущее. Оратория и кантата, инструментальная соната и сольный концерт, появившиеся в Италии семнадцатого века, не изжили себя еще и в н...

Реферат: Життя і музика І.С. Баха

Реферат з музики та мистецтва

С высот одухотворенного восторга перед неохватным миром прекрасного Бах, не отходя от канонического текста, возвращает нас в глубь человеческого сердца. Бах и поэт жизни земли. Он вводит в мессу арию тенора в сопровождении скрипки и органа; после этой лирической вставки сурово гремит хор, повторяющий с оркестром «Осанну». И последняя часть. Самая глубокая ария Мессы: «Agnus Dei» («Агнец божий»). ...

Реферат: Пахмутова Олександра Миколаївна

Реферат з музики та мистецтва

Песни Пахмутовой исполняли и исполняют такие талантливые и очень разнохарактерные певцы, как Л.Зыкина, С.Лемешев, Г.Отс, М.Магомаев, Ю.Гуляев, И.Кобзон, Л.Лещенко, Э.Хиль, М.Кристалинская, Э.Пьеха, В.Толкунова, А.Градский, Т.Гвердцители, Юлиан, Н.Мордюкова, Л.Сенчина, П.Дементьев. Её песни были и остаются в репертуаре таких прославленных коллективов, как: Краснознаменный ансамбль песни и пляски Ро...

Реферат: “Ой піду я до млина” (Філарет Михайлович Колесса)

Реферат з музики та мистецтва

Обробку до української народної пісні “Ой піду я до млина” зробив Філарет Михайлович Колесса (1871-1947), батько Миколи Колесси; український фольклорист, композитор, етнограф, музико- і літературознавець. Музинчі предмети вивчав у Відні. В 1892-1896 рр. вчився на філософському факультеті Львівського університету. В 1898-1929 рр. викладав в гімназіях Львова, Стрия, Самаро. З 1902 р. почав склада...