Проектування виробів

Трудове навчання 6 клас
Метод комбінування. Моделі-аналоги, опис об’єкта проектування.
Аналіз конструкції проектованого виробу (порівняння зразків-аналогів, визначення їх позитивних і негативних ознак в конструкції тощо).
Площинна розмітка.
Після закінчення вивчення теми:
Учень/учениця:
- використовує метод комбінування для створення чи вдосконалення проектованого виробу;
- порівнює різні зразки виробів, визначає кращі ознаки і комбінує конструктивні елементи чи виріб в цілому;
- виконує площинну розмітку.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Комбінування виробництва

Реферат з технічних наук, виробництва

Комбинирование производства, одна из прогрессивных форм организации обществ, производства, основанная на соединении в одном предприятии технологически связанных друг с другом производств, последовательно обрабатывающих или комплексно использующих исходное сырье, производств, отходы и побочные продукты. Целью комбинирования производства является наиболее рациональное использование материальных и тр...

Реферат: Сутність, форми і показники рівня комбінування виробництва

Реферат з технічних наук, виробництва

Комбинирование — это объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных специализированных производств разных отраслей. Ведущее из этих производств определяет профиль, отраслевые особенности, специализацию по выпуску той или иной готовой продукции и в основном внутрипроизводственную структуру комбината. В настоящее время половина комбинатов промышленности насчитывае...

Реферат: Аналіз конструкцій ходової частини сучасних гусеничних машин

Реферат з військової справи

На сучасних швидкохідних танках найдоцільніше прийняти: Підвіски - індивідуальні, торсіонні, однодольні. Їх перевага перед іншими видами підвісок полягає в тому, що вони дають хорошу плавність ходу танкам у різних дорожніх умовах. Мають високу живучість, мала питома вага деталей і вузлів, займають малий об'єм всередині корпусу танка, зручні в обслуговуванні. Амортизатори гідравлічні, двустронн...

Реферат: Розмітка в слюсарній справі

Реферат з інших тем

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую поверхность детали или заготовки разметочных рисок, определяющих контуры профиля детали и места, подлежащие обработке. Основное назначение разметки заключается в указании границ, до которых надо обрабатывать заготовку. Зависимости от формы размечаемых заготовках для деталей разметка делиться на плоскостную и пространственную (объёмную). П...

Курсова: Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі

Реферат з інших тем

Заключение проекта представлено в виде выводов: 1. Оценена актуальность проблемы, определены цель и задачи проекта. 2. Выполнена оценка служебного назначения вала ведомого, разработан его технологический чертеж, произведена оценка технологичности конструкции детали. 3. Определен тип производства и форма организации технологического процесса. 4. По экономическому критерию выбран метод получения...