Технологія створення дизайн-проекту

Технології 10 клас
Технологія виконання проектної пропозиції: попередні дослідження на основі даних соціології та ергономіки; вивчення конструкційних матеріалів і технологій їх виготовлення; визначення основних вимог, що ставляться до об’єкта проектування; варіанти попередніх компоновок; виконання ескізного варіанта; аналіз і відбір ескізних варіантів.
Основні етапи розробки дизайн-проекту: виконання кінцевого варіанта конструктивного рішення об’єкта його моделювання або макетування; відбір конструкційних та оздоблювальних матеріалів; економічне обґрунтування; оформлення проекту.
Поняття “експертиза виробу”. Мета й алгоритм проведення експертизи об’єкта проектування.
Практичні роботи
1. Виконання декількох варіантів проектних пропозицій запропонованого об’єкта.
2. Виконання дизайн-проекту об’єкта технологічної діяльності у техніці графіки, у вигляді макета або моделі.
3. Розробити анкету для проведення експертизи нескладного побутового виробу.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- називає основні складові алгоритму дизайну;
- характеризує проектну пропозицію, дизайн проекту, поняття експертизи виробу;
- розпізнає поняття “проектна пропозиція” та робочий проект;
- складає дизайн-проект на виготовлення об’єкта проектування, обґрунтовує основні ідеї проекту;
- дотримується алгоритму в процесі експертизи об’єкта.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Організація робіт та визначення вартості розробки дизайн проекту

Реферат з дизайну

Мебель служит для удовлетворения потребностей людей, и эти потребности, в свою очередь, приводят к изменениям ее формы. Форма мебели указывает на непосредственное ее назначение; материалы и украшения — для какого общественного класса она была изготовлена; по некоторым структурным особенностям можно делать выводы о времени и месте изготовления мебели. Эргономика мебели Неверно сделанная мягкая ме...

Реферат: Дизайн в Японії ХІХ – ХХ ст.

Реферат з дизайну

Архітектурними пам'ятниками Японії є синтоїстські і буддійські культові споруди - святилища, храми, монастирі. Храмові споруди Японії, такі , як великий храм Ідзумо (Ідзумо тайся) в префектурі Сімане, синтоїстське святилище Ісе дзінгу (префектура Міе), майже позбавлені забарвлення і прикрас. Вся краса цих простих і практичних споруд створюється за рахунок цільного незабарвленого дерева. Вважалос...

Реферат: Роль дизайну у розвитку сучасного соціально-економічного середовища

Реферат з дизайну

Дизайн утворившись як потяг радикальної творчої інтелігенції змінити предметне оточення людини, а через це змінити і саму людину як соціально-утопічна течія, спрямована на покращення існування. Але дизайн був поглинутий комерційним духом сучасної західної цивілізації. Втягнутий в масове виробництво, видозмінений дизайн став органічною частиною сучасного соціально-економічного механізму. В сучасно...

Реферат: Графічний дизайн в сучасній Росії

Реферат з дизайну

Прежде всего, хочется отметить, что слово "дизайн" имеет неоднозначную трактовку. Основные переводы с английского включают: план, проект, чертеж, узор, умысел, намерение. То есть дизайнер, с одной стороны, конструктор (особенно в области промдизайна), с другой - оформитель, а если смотреть глобально - человек, определяющий идеологию предмета, над которым он работает (независимо от того, веб-сайт л...

Реферат: Кольорове оформлення інтер'єру

Реферат з дизайну

Логическим дополнением и завершением композиции является цвет. Цвет – это свойство тел вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со спектральной характеристикой отражаемого или испускаемого видимого излучения. Цвет должен быть увязан с объемно – пространственной структурой орудия труда и помещения. Цвет фона должен контрастировать с цветом обрабатываемых материалов. Цвет выполня...