Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. "Їхав козак за Дунай"

Укр. література 9 клас
Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг “Зегар з полузегарком” і “Млеко”)

Семен Климовський. “Їхав козак за Дунай”
Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні. Поняття "Фігурний (курйозний) вірш".
Після закінчення вивчення теми:
Розглядати і пояснювати ідейно-художні особливості фігурних віршів І. Величковського. Вміти розрізняти їхню релігійну і світську тематики.

Виразно і вдумливо читати вірш С. Климовського, коментувати його зміст і версифікаційні особливості. Знати про світову славу пісні С. Климовського.

Біографії письменників за темою уроку

Біографія Івана Величковського
Іван Величковський належить до майже зовсім невідомих українських письменників кінця XVII і початку XVIII ст. Перекладач і автор різних аскетичних творів, архімандрит Нямецького монастиря в Молдавії. Дуже мало відомостей про життєвий шлях письменника. Мож...
Біографія Семена Климовського
Семен Климовський — козак Харківського полку, філософ, поет, автор пісні «Їхав козак за Дунай». Народився на рубежі XVII та XVIII століть. Помер у селі Припутні Херсонської губернії. Єлисаветградського повіту (неподалік сучасного селища Нова Прага, що в...
Вам можуть знадобитися:

Зегар з полузегарком...

Стислі перекази

До зегарка належать іще і минути, Тому їх теж не годиться аж ніяк минути. МИНУТИ ВСІХ СПІЛЬНІ Мине дитинство. Мине отроцтво, Мине юність, Мине зрілість, Мине старість. Мине перестарілість. Мине весна. Мине літо. Мине осінь, ...

Їхав козак за Дунай

Стислі перекази

Дунай, Сказал: «Девушка, прощай! Ты, коник вороной. Неси и гуляй! «Постой, постой, казак, Твоя девушка плачет. Как ты меня покидаешь, - Только подумай! «Белых ручек не ломай. Ясных очков не стирай. Меня с войны со славой ...

Твір: Величко – великий літописець

Шкільні твори

Величко – один із трьох найвідоміших в Україні літописців. Після Самовидця та Грабянки перед нами постають в хронологічній послідовності історичні події періоду національно-визвольної війни проти польської шляхти і до початку XVIIIст., відтворені Величком у...

Твір: Образ святої варвари у творчості Івана Величковського

Шкільні твори

Подією у вітчизняній та, зрештою, і світовій медієвістиці по праву можна вважати нове видання творів Івана Величковського, видатного майстра слова, чия творчість є знаковим явищем у становленні українського поетичного мислення кінця XVII – початку XVIII стол...

Твір: Іван Величковський

Шкільні твори

Иван Величковский - поэт очень интересный. Так как наделила его природа искренней искрой художественного таланта - способностью зорко вглядываться в мир, остро и парадоксально осмысливать его, отливать свои мысли во вместительные ассоциации, колоритные об...

Твір: Курйозні вірші

Шкільні твори

Барочная поэзия второй половины XVII столетие стимулировалась усвоением теоретико-литературных знаний и развивалась в теснейшем контакте с преподаванием поэзии в школе. К тому времени написание стихов не было таинством. Для эпохи барокко создание стихов я...

Твір: Відомості про Семена Климовськоuj: козака, поета, політика, філософа

Шкільні твори

О его жизненном пути известно очень мало. Первое печатное упоминание о нем появилось в 1772 году (вероятно, еще при жизни) в «Опыте исторического словаря в русских писателях», подготовленном Г. Новиковым. Там сообщалось, что малороссийский казак С. Климовски...