Григорій Квітка-Основ’яненко. "Конотопська відьма"

Укр. література 9 клас
Григорій Квітка-Основ’яненко. “Конотопська відьма”. Батько української прози, один із перших у Європі “творців людової повісті” (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

“Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в “Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.
Після закінчення вивчення теми:
Знати основні віхи життя і творчості письменника. Розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті “Маруся”.

Вміти коментувати зміст “Конотопської відьми”, виокремити і пояснити художні засоби сатиричного зображення персонажів, елементи реалізму і фантастики. Схарактеризувати роль оповідача. Оцінити значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності. Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

Біографії письменників за темою уроку

Біографія Григорія Квітки-Основ'яненко
(1778—1843) Григорій Федорович Квітка народився 29 листопада 1778 р. в слободі Основа поблизу Харкова в дворянській родині (від назви слободи й походить його псевдонім — Основ'яненко). Спочатку навчався вдома, а потім у Курязькій монастирській ш...
Вам можуть знадобитися:

Переказ: Конотопська відьма

Стислі перекази

(Повість) І Сумний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Завжди чепурний, він тепер навіть у неділю не одягнув чистої сорочки, не знімав на ніч синіх штанів. Пан сотник походив із чесно...

Переказ: Маруся

Стислі перекази

(Повість) Починається повість з філософських роздумів автора про людське життя, про те, що немає на сім світі нічого вічного: сьогодні живеш, а завтра — помер. Кожний батько виховує свою дитину, щоб вона була розумною, доброю. Так само і отець небесн...

Твір: Григорій Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк нової української літератури

Шкільні твори

У літературному житті Харківщини, а відтак і всієї України, особливе місце посідає творчість Григорія Квітки-Основ’яненки. Організатор видання перших журналів і альманахів в Україні, видавець першої збірки українських прислів'їв та приказок, Г. Квітка-Основ'...

Твір: Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ’яненки «Маруся»

Шкільні твори

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко — фундатор нової української прози — прагнув правдиво відображати дійсність, прагнув до народності у своїх творах, до національної самобутності. Його заслужено називають знавцем народних звичаїв та обрядів, які письменн...

Твір: Зображення життя й побуту селян у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»

Шкільні твори

Визначну роль у становленні нової української літератури відіграв Григорій Квітка-Основ'яненко — перший український прозаїк. У творах, написаних російською та українською мовами, письменник відобразив ряд істотних рис феодально-кріпосницької дійсності, ...

Твір: Доля сільської дівчини у творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

Шкільні твори

Значне місце у творчості Г. Ф. Квітки-Основ'яненка посідають сентиментально-реалістичні повісті «Маруся», «Козир-дівка», «Сердешна Оксана», «Щира любов». Центральним персонажем кожної з них виступає сільська дівчина. У кожної із них своя доля, але є в цій до...

Твір: Поєднання реального і фантастичного у повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»

Шкільні твори

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко — зачинатель нової української прози. Письменник одним із перших в Україні почав писати народною мовою не тільки про смішне, а й про серйозне. Це було актом історичного значення, який довів зрілість і художню досконаліс...

Твір: Образ козацької старшини в повісті «Конотопська відьма»

Шкільні твори

Знайомлячись з творчістю Г. Квітки-Основ'яненка, я відзначила багатогранність таланту письменника, адже він створив і прекрасний ліричний, сповнений почуттів і переживань твір «Маруся», і сатиричну, гумористичну повість «Конотопська відьма», і інші твори гум...

Твір: Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Маруся"

Шкільні твори

... Утни, батьку, чтоб нехотя На ввесь світ почули... Т. Г. Шевченко. На початку XIX століття Україна мала високохудожню поезію і драму, а нової прози ще не було. Відомо, що широко охопити всю складність суспільного життя спроможна лише епічна про...

Твір: Між життям і смертю (за повістю Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся")

Шкільні твори

Вы, наверное, читали «Вечера на хуторе возле Диканьки» Н. Гоголя? Так вот, произведения Г. Квитки-Основьяненко - это будто продолжение этой повести. Только там нет ни страшных уродов, ни чертей (есть, правда, ведьмы). Но подобны они к «Вечерам…» своей кре...

Твір: Маруся моя улюблена героїня повісті Г. Квітки-Основ'яненка

Шкільні твори

Мне пришлась по душе главная героиня Маруся. Ее автор очень ярко, с симпатией нарисовал в своем произведении. Вот как описал Квитка-Основьяненко ее портрет: «Высокая, прямая, как стрелочка, чернявенькая, глаза, как терновые ягодки, бровоньки, как на шнуро...

Твір: Фантастичне в повісті "Конотопська відьма"

Шкільні твори

Знаменитую страницу вписал в историю украинской литературы наш земляк Г. Квитка-Основьяненко, по праву заслужив признание потомков. Правдивый показ отдельных сторон тогдашней действительности, народный юмор, мастерское использование богатств народно-песен...