Культурно-просторове середовище

Образотворче мистецтво 7 клас
Тема 1. Природне і культурне середовище людини
Гармонія в природному середовищі, взаємозв'язок людини з природою, екологія

Тема 2. Предметне середовище
Розвиток творчої уяви, навичок моделювання і формування естетичного середовища людини (дизайн-середовище). Проектування предметного середовища.

Навчальні завдання
Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища
Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі).
Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв'язок урбаністичного (створеного) і природного середовища (екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі.

Композиційні засоби і прийоми:
Передача тривимірності об'єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту).
Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат, листівки-привітання, запрошення, марки (серія), піктограми, афіша, рекламне оголошення тощо).
Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.

Орієнтовні тематичні завдання:
- природний світ, гармонія природних форм у середовищі;
- природне середовище очима тварин, комах тощо (низька лінія горизонту, перспектива пташиного польоту);
- взаємозв'язок природного середовища, природних форм в середовищі людини (акваріум в інтер'єрі, фонтан в екстер'єрі, ландшафтна архітектура);
- природно-ландшафтний вплив на організацію простору (культурне середовище людини);
- плакат ''Екологія'', ''Культурна спадщина'';
- створення подарунка (іграшка, сувенір, ікебана тощо);
- дизайн-графіка (листівка з текстом і зображенням, запрошення, марки (серія), емблема, піктограми, афіша, рекламне оголошення, привітання);
- створення ескізу свого будинку, інтер'єру, дитячого майданчика тощо;
- композиція ''Місто майбутнього'';
- свято міста, колективна творчість (''День Києва'' тощо).

Матеріали і техніка виконання
Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, пластика. Гратографія, колаж, аплікація, розпис на склі, змішані техніки, паперопластика.
Після закінчення вивчення теми:
Учень розпізнає:
- специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);
спостерігає:
- просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм;
порівнює і характеризує:
- національний побут, особливості архітектурного середовища різних країн;
уміє:
- зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного);
- проектувати та моделювати предметне середовище (ескіз власного будинку, інтер'єр з елементами природних форм, екстер'єр);
- створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм);
- робити ескізи та створювати тематичний плакат (екологія, культурна спадщина, афіша, рекламний плакат тощо);
- створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо);
висловлює судження про:
- своєрідність краси природи різних країн світу, рідного краю, зв'язок природного і культурного середовища;
- гармонію природних форм у середовищі та взаємозв'язок людини з природою (екологія);
- специфіку духовного і матеріального світу дитини;
наводить приклади:
- різних поселень людини (гірські, в пустелі, на острові, міста-фортеці, мегаполіси, села тощо);
- створеного людиною середовища (дизайн-середовище);
- різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн-графіка тощо);
аналізує:
- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;
- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;
дотримується правил:
- техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;
- поведінки під час ескізної роботи в різному середовищі (в музеях, парках, у дворі, на вулицях тощо);
виявляє готовність:
- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Біонічні форми у створенні предметного середовища та інтер'єру

Реферат з дизайну

Био?ника (от греч. biфn - элемент жизни, буквально - живущий) - прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги. В англоязычной и переводной литературе чаще употребляется термин биомиметика (от лат. bios - жизнь, и mimesis - подражание) в значении - подход ...

Реферат: Озеленення і ландшафтний дизайн

Реферат з дизайну

Озеленение - это комплекс ландшафтных работ по созданию декоративных композиций, посадке деревьев и кустарников, созданию живых изгородей, газонов цветников. Посадка деревьев. По сути, ни один сад не может быть назван садом, если в нем не посажены деревья. Это один из основных и обязательных элементов озеленения. Деревья создают в саду особую комфортную атмосферу: они позволяют укрыться от палящ...

Реферат: Вертикальне планування вулиці

Реферат з дизайну

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Назначение вертикальной планировки - приведение естественного рельефа в состояние, обеспечивающее наиболее благоприятные условия для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями городского транспорта, о...

Реферат: Способи формування комфортного візуального середовища інтер'єру

Реферат з дизайну

Цель фэн-шуй – привнести в вашу жизнь гармонию и равновесие. Вы неповторимы. Такого дома, как у вас, нет ни у кого. Ваша квартира может быть типовой, но вы привносите в свой дом индивидуальность. Быть может, вы полностью довольны своей квартирой. Быть может, вы хотите изменить какие-то мелочи, но, в общем, и целом вы ею удовлетворены. Применив фэн-шуй для «настройки» пространства, вы можете еще ...

Курсова: Декоративне озеленення інтер'єру

Реферат з дизайну

Первое упоминание об исключительных результатах, полученных при выращивании растений в закрытом помещении, относится к XIII веку. Холодной зимой 1240 г. в Кельн прибыл голландский король Вильгельм, которому устроили пышный прием в помещении, украшенном деревцами и кустарниками в полном цвету, будто летом. Это был самый первый в Европе зимний сад. Зрелище было столь непривычным, что его создателя в...

Реферат: Етикетка та упаковка

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Назначение этикетки двуедино – привлечь покупателя и донести до него нужную информацию. Этикетка – это и плакат, и информационный листок, и способ защиты от подделок, и всё это в одностороннем малоформатном однокрасочном или многокрасочном изделии высокого качества. Посмотрим на изделие глазами технолога-полиграфиста и увидим: • многокрасочную печать высокого качества • яркие и чистые цветы штр...

Реферат: Технологія обробки образотворчої інформації

Реферат з журналістики та поліграфії

Технология обработки изобразительно информации базируется на 3 этапах: 1. изобразительная информация 2. система обработки 3. технология обработки или последовательность операций. Когда говорим об изображении мы имеем совокупность свойств на входе системы и совокупность свойств которую должны получить на выходе системы. На входе системы изображение называется оригиналом. Новые виды оригинал...

Реферат: Види друку і способи їх застосування

Реферат з журналістики та поліграфії

Технический прогресс в полиграфической технологии и машиностроении, а также в смежных отраслях, особенно в электронной технике, позволил существенно сблизить изобразительные возможности основных способов печати. Если четверть века назад технолог-полиграфист или профессиональный издатель сказали бы, что для воспроизведения написанных маслом картин предпочтительнее способ высокой печати, а для аквар...

Реферат: Квіти лотоса

Реферат з музики та мистецтва

Творчість ікебани зосереджувало головним чином у храмах і монастирях, де цією справою займалися ченці, а в палацах - слуги феодалів. В історії збереглися імена багатьох знаменитих майстрів ікебани, таких як Рюами, Соами, Ноами й ін. Особливе місце серед них займає видатний чернець Ікенобо Сенкей, настоятель храму Какудо під Кіото. Саме цей священнослужитель поклав початок всесвітньо відомої динас...

Реферат: Ночівля та її застосування в дизайні інтер'єру

Реферат з дизайну

Рисование пастелью позволяет установить наиболее тесный контакт между художником и материалом. Цветной мелок становится как бы продолжением пальцев, и между рукой художника и пастелью возникает такая же связь, как между рукой скульптора и глиной, с которой он работает. О пастели и рисовании пастелью написано очень мало, и для многих художников, работающих в другой технике, пастель как материал и ...

Реферат: Створення інтер'єру як вид мистецтва

Реферат з дизайну

На протязі всієї історії розвитку культури людина прагнула прикрасити своє життя, зробити красивими всі необхідні їй предмети - одяг, житло, посуд. В наш час з особливою пристрастю входять поняття, як художник і суспільство, краса і користь, творчість і потрібність. Важливо, щоб усе, що нас оточує несло в собі красу і потрібність, як необхідна умова життя цивілізованого суспільства. Це стосуєтьс...

Курсова: Робота над інтер'єром помешкання

Реферат з дизайну

Але поскільки "інтер'єр" це невід'ємна частка архітектури, то роль кольору тут не обмежується створенням комфортних умов, а й багаточисельністю певних факторів. Зокрема це: 1) структура, форма і величина приміщення; 2) ступінь освітленості природнім світлом; 3) характер джерела штучного освітлення; 4) кольорове оточення; 5) відстань до стіни де є присутні елементи оформлення (в даному випад...

Реферат: Візитні картки і їх використання

Реферат з журналістики та поліграфії

Визитные карточки - это своего рода заочное представление (поскольку визитку необязательно вручать лично), мягкая, ненавязчивая форма проявления вашего интереса к адресату. Основное назначение визитных карточек - представление официальных и деловых лиц при первой встрече. Кроме того, они используются для информирования тех партнеров, в контакте с которыми вы заинтересованы. Визитная карточка мож...

Реферат: Візитні картки

Реферат з журналістики та поліграфії

В современной практике используются деловые, личные и семейные визитные карточки. Встречаются случаи и комбинированных визитных карточек, содержащих как служебные, так и личные данные о ее владельце. Личная визитная карточка может содержать ваши фамилию и имя. Здесь же может быть указано ваше отчество или инициал - в зависимости от вашего имиджа, возраста, национальных и культурных традиций. На л...

Реферат: Стиль готелів

Реферат з дизайну

Фирменный стиль гостиницы - это не только дизайн здания, интерьер и декор. Это также и правила оформления печатной и сувенирной продукции, рекламы, документации, принципы использования логотипа, определение фирменных шрифтов и цветов, внутренние стандарты гостиницы, корпоративная одежда, правила поведения персонала. Задача фирменного стиля - сформировать у потребителя стойкие ассоциации с этой ...

Реферат: Дизайн квартири в стилі модерн

Реферат з дизайну

Стиль Модерн называли по-разному. Во Франции называли – Арт-Нуво, в Германии – jugendstil. Стиль Модерн подразумевает необычные планировки помещений. Архитектурные строения в стиле Модерн так же отличались особой оригинальностью. Цветовая палитра, подходящая для стиля Модерн – это жемчужно-серые, нежно-сиреневые оттенки. Что касается мебели в стиле Модерн, то она являлась также достаточно необычно...

Реферат: Місце жанру емблеми в епоху бароко

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

В эпоху барокко одним из важнейших жанров, который предельно выражал основные особенности искусства того времени, в котором, как в фокусе, собирались и перекрещивались идейные устремления и художественные тенденции эпохи, был жанр эмблемы. Остановимся кратко на истории его формирования, которое началось, в первую очередь, благодаря иностранным сборникам, речь о которых пойдет ниже, но этот жанр, т...

Реферат: Графічні знаки і символи

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Существует точка зрения, что эмблемы и знаки предприятий и корпораций имеют магическое значение. Так, например, эмблема знаменитой "Мерседес-Бенц" символизирует расщепление мирового порядка надвое: вращательное движение и неподвижный центр. Считается, что владеющий таким "колесом", как бы одновременно участвует в движении, пребывая в изменяющемся мире, и находится в центре, оценивая все, что проис...

Реферат: Ілюзії зорового сприйняття

Реферат з медицини

Иллюзии восприятия – искаженные восприятия реальных предметов. Наибольшее их число наблюдается в области зрения. Особенно многочисленны зрительные иллюзии («обманы зрения»), возникающие при отражении некоторых пространственных свойств предметов (длин отрезков, величин предметов и углов, расстояний между предметами, формы) и движения. Итак, зрительные иллюзии – это неправильное или искаженное воспр...

Реферат: Основи мехатроніки

Реферат з технічних наук, виробництва

И так, рассмотрев основные принципы проектирования жизненного цикла мехатронных систем, можно выделить следующие критерии, необходимые для создания мехатронной системы: - децентрализация управления вплоть до конструктивного встраивания устройств управления отдельными частями системы в эти части. Последнее позволяет удешевить всю систему в целом, повысить ее надежность и быстродействие за счет сок...

Реферат: Архітектурна семіотика

Реферат з архітектури та будівництва

Если на вопрос, что такое архитектура, большинство опрошенных может дать тот или иной ответ, в большей или меньшей степени отражающий суть данного понятия, то по поводу семиотики многие просто пожмут плечами. Архитектурная семиотика состоит из трех основных частей: семантики, занимающейся смысловой стороной архитектуры; синтактики, отвечающей за отношения частей архитектурной формы между собой и п...

Реферат: Головні архітектурні споруди Києва

Реферат з архітектури та будівництва

Памятник князю Владимиру. Скульпторы: В.І. Демут-Малиновский, П.К. Клодт; архитектор: К.А. Тон. Материал памятника – бронза. Высота 4.5 метров. Памятник отлитый в Петербурге, в 1853 году. Князь Обладатель держит крест и великокняжескую шапку. На постаменте барельеф – «Крещение Руси». Софиевский собор. Был основан князем Ярославом Мудрым, между 1017 и 1037 годами. Собор внесен в список «Всемирного...

Курсова: Властивості і призначення архітектури

Реферат з архітектури та будівництва

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное простран...