Джордж Байрон. Поезії

Заруб. літер. 9 клас
Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824). “Мій дух як ніч...”, “Прометей”, “Мазепа”. Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета. Поема “Мазепа”, історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.
Після закінчення вивчення теми:
- характеризує Байрона як видатного англійського поета-романтика, фундатора течії байронізму в літературі романтизму;
- називає провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості: “світова скорбота” і самотність (“Мій дух як ніч...”); нескореність, романтичний бунт (“Прометей”) тощо;
- визначає характерні риси байронічного героя (самотнього нескореного вільнолюбного бунтаря зі страдницькою душею) і настрої “світової скорботи” у віршах поета;
- переказує зміст поеми “Мазепа”, визначає її історичну основу (розгром шведів російськими військами, втеча Мазепи з почтом Карла ХІІ) та романтичний міф (про прив’язаного до коня молодого Мазепу);
- називає риси романтичного героя в образі Мазепи (похмурість, трагічна нескореність і т. д.);
- висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в поемі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
- виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Байрона.
- дає визначення поняття байронічний герой.

Біографії письменників за темою уроку

Біографія Джорджа Байрона
(1788-1824) один из величайших английских поэтов-романтиков Родился 22 января 1788 года в Лондоне. Его мать, Кэтрин Гордон, родом шотландка, была второй женой капитана Д. Байрона, первая жена которого умерла, оставив ему дочь Августу. Капитан ...
Вам можуть знадобитися:

Переказ: Гяур

Стислі перекази

Открывают поэму строфы о прекрасной природе, раздираемой бурями насилия и произвола Греции, страны героического прошлого, склонившейся под пятой оккупантов: «Вот так и эти острова: Здесь — Греция; она мертва; Но и во гробе хороша; Одно страшит: где в не...

Переказ: Дон Жуан

Стислі перекази

«Эпическая поэма» — по отзыву автора, а по сути — роман в стихах, «Дон Жуан» — важнейшее и самое масштабное произведение позднего этапа творчества Байрона, предмет постоянных размышлений поэта и ожесточенной полемики критики. Подобно «Евгению Онегину»,...

Переказ: Каїн

Стислі перекази

Мистерию, действие которой развертывается в «местности близ рая», открывает сцена вознесения молитвы Иегове. В молении участвует все немногочисленное «человечество»: изгнанные из райских кущ в воздаяние за грех Адам и Ева, их сыновья Каин и Авель, дочери ...

Переказ: Корсар

Стислі перекази

Исполненный живописных контрастов колорит «Гяура» отличает и следующее произведение Байрона «восточного» цикла — более обширную по объему поэму «Корсар», написанную героическими двустишиями. В кратком прозаическом вступлении к поэме, посвященной собрат...

Переказ: Манфред

Стислі перекази

Ставшая дебютом Байрона-драматурга философская трагедия «Манфред», пожалуй, наиболее глубокое и значимое (наряду с мистерией «Каин», 1821) из произведений поэта в диалогическом жанре, не без оснований считается апофеозом байроновского пессимизма. Боле...

Твір: Зображення визвольної боротьби ("Паломництво Чайльд-Гарольда")

Шкільні твори

Романтична поема "Паломництво Чайльд-Гарольда" - один з найкращих здобутків лірико-романтичного напряму в літературі. У основі поеми лежить ліричний щоденник самого поета. Образ героя, якого Байрон спочатку хотів назвати Бюрюном (середньовічна...

Твір: Ліричний герой ("Паломництво Чайльд-Гарольда")

Шкільні твори

Джордж Гордон Байрон був романтиком і в творчості, і в своєму житті. Його рід був дуже давнім, що мав у родоводі ще англійських і шотландських королів, але англійська буржуазна революція XVII століття призвела до занепаду роду. Все це сформувало особист...

Твір: Лiричний герой Джорджа Байрона

Шкільні твори

Джордж Гордон Байрон був романтиком як у творчостi, так i в своєму життi. Байрон був красивим, але кульгавим вiд народження. Його рiд був дуже давнiм, мав родиннi зв'язки ще з англiйськими i шотландськими королями, але маєток i титул Байрони отримали л...

Твір: Образ Чайльд Гарольда

Шкільні твори

Найвідоміша з поем Байрона - "Паломництво Чайльд Гарольда". Створювалася поема не одразу. Перші дві її пісні були написані під час подорожі Байрона в Португалію, Іспанію, Албанію, Грецію (1809-1811). Третя пісня - на березі Женевського озера пі...

Твір: Оспiвування визвольної боротьби

Шкільні твори

Вiдомий англiйський поет Джордж Гордон Байрон став уособленням романтизму не лише у творчостi, а й у життi, поведiнцi. Горда, самотня людина, песимiст, глибоко нещасний у життi й коханнi, вiн став для багатьох європейських романтикiв взiрцем для наслiд...

Твір: "Хотiв би жити знов у горах..."

Шкільні твори

Так написав великий англiйський поет Джордж Байрон. Аристок рат за походженням, успадкував титул лорда. Закiнчив аристократич ну школу, Кембриджський унiверситет. Це був великий трудiвник духу, знав безлiч мов, залишив велику лiтературну спадщину. Цiка...

Твір: Традиції Байрона в справах кращих синів англійського народу

Шкільні твори

Традиции Байрона живы в делах таких лучших сынов английского народа, как Ральф Фокс, Дж. Корн-форд, Дж. Спригг (Колдуэлл), в делах их единомышленников и товарищей, продолжающих борьбу за идеалы передового прогрессивного человечества. В нашей стране хорошо...

Твір: Провідні мотиви творчості Дж. Байрона

Шкільні твори

Классицистические взгляды Байрона кажутся неожиданными для поэта, чье имя вошло в историю английской и мировой литературы как наиболее влиятельного выразителя романтичного мировоззрения. В его «Дневниках и письмах» выражены немало рассуждений о поэзии и проз...

Твір: Любов до свободи у творчості Дж. Байрона

Шкільні твори

Джордж Байрон явился одним из родоначальников и ярчайшим представителем литературного и философского романтизма. Это течение впервые заявило о самоценности творческой личности, противопоставив ее осторожному, консервативному диктату посредственности. Траг...

Твір: Висловлювання Бєлінського про Байрона

Шкільні твори

Многочисленные высказывания Белинского о Байроне насыщены чувством глубокого восхищения. Английский поэт был дорог Белинскому как романтик, обращенный, по его выражению, «вперед», звавший к борьбе против сил реакции, ненавистных русскому революционеру-демокр...